ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทั่วโลก

ยินดีต้อนรับสู่ MaxWay! ค้นพบเส้นทางขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดทั่วโลก นำทางเมืองไปในที่เรียบร้อยด้วยฐานข้อมูลครอบคลุมเส้นทางรถบัส รถไฟ และรถไฟใต้ดิน เตรียมแผนการเดินทางของคุณ ประหยัดเวลาและลดความเครียด ระบบขนส่งสาธารณะเป็นเครือข่ายบริการที่รวมถึงรถบัส รถไฟ รถราง และวิธีการขนส่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน การบริการเหล่านี้มีเป้าหมายในการให้บริการการขนส่งที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงให้กับประชาชนทั่วไป การเชื่อมต่อสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมืองหรือภูมิภาคต่าง ๆ ในพื้นที่นั้นๆ

ประเทศที่รองรับ